نمایش فیلم جوکر Joker

تحلیل گران : مونا فدایی (مدیر گروه روانشناسان رازرویش)

مرتضی فاتحی (روانشناس و روان درمانگر)

در تاریخ ۱۳ دی ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸

در کلینیک رازرویش برگزار می شود

ثبت نام از طریق شماره ۲۶۷۴۳۳۵۶