گروه مشاورین راز رویش

     درباره راز رویش

راز رویش یک واحد روانشناسی مشاوره¬ای ، آموزشی و پژوهشی است ، که در گروه پژوهشی کودک و نوجوان با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری  با مدیریت مونا فدایی از سال ۹۷ آغاز به کار کرده است این واحد با استفاده از  ابزارهای جدید آموزشی از جمله فضای مجازی  و برگزاری کارگاه های آموزشی و تحلیلی در پی آشنایی هر چه بیشتر عموم مردم با مباحث علمی روز در روانشناسی و به طور خاص شخصیت شناسی با نگاهی جدید می باشد. هدف اصلی این مباحث ، خودشناسی مخاطبان برای حل مشکلات فردی در روابط اجتماعی و خانوادگی است. از سوی دیگر بدیهی است خودشناسی والدین علاوه بر رشد شخصیت خود،  منجر به ایجاد شخصیتی سالم و شاد برای کودکان  شده و خانواده ایی سالم پایه ریزی       می شود .  ابزارهای رسانه¬ای متعددی برای دست یابی به این هدف انتخاب گردیده است از این رو سایت شامل بخش های متنوعی خواهدبود. برای آنکه محتوای سایت صرفاً به مباحث نظری محدود نشود با شیوه¬های مشاوره¬ای و آموزش کارگاهی مخاطبان را بسوی خودشناسی و رشد و تعالی شخصیت رهنمون خواهد شد. به این منظور برای پیشبرد اهداف ذکرشده با تاًکید بر نوآوری و تعهد از کادر فنی کارآمد در هر حوزه بهره¬گیری شده است. بی شک محتوای سایت راز رویش حاصل پژوهش های علمی و نظری از یک سو و همچنین تجارب عملی در زمینه مشاوه و آموزش کارگاهی تهیه¬کنندگان آن خواهد بود. اصل اولیه در انتشار محتوای سایت راز رویش ، معرفی صحیح و علمی مباحث روانشناسی و خودشناسی به مخاطبان می باشد. پیرو آن، ارائه راهکارهای موثر جهت ارتقاء و تعالی فردی و تعهد به اجرای پیوسته آن از طریق ارتباطات رسانه¬ای و مراجعات حضوری با مشارکت متخصصین، سرلوحه کارخواهد بود

درباره ما

متخصصین راز رویش

مونا فدایی

مونا فدایی

بنیان گذار

مهرناز فتحی گنجین

مهرناز فتحی گنجین

روانشناس

امیر سعید صدیق

امیر سعید صدیق

مدرس علوم ارتباطات

درباره ما

زهرا دلخوش 
روانشناس

درباره ما

الیکا نیکویه
روانشناس

درباره ما

مرتضی فاتحی
روانشناس

تینوش مشیری فر

تینوش مشیری فر

روانشناس

فرانک مقدم

فرانک مقدم

روانشناس

طیبه (تارا) خسروی

طیبه (تارا) خسروی

روانشناس