پاسخ: الیکا نیکویه- روان‌شناس

در چنین حالتی حتما باید میزان خطر خودکشی را بررسی کنید. در چنین وضعیتی چهار سوال حیاتی باید پرسیده یا بررسی شود

” آیا فرد می‌خواهد به زندگی‌اش پایان دهد؟ (نیت)”

“آیا برای این کار برنامه‌ریزی کرده‌ است؟ (برنامه)”

“آیا به وسایلی که برای این کار نیاز است، دسترسی دارد؟ (ابزار مورد نیاز)”

و در نهایت اینکه “آیا برای خودکشی خود برنامه زمانی خاصی پیش‌بینی کرده است؟ ( داشتن برنامه زمانی)”. با این حال توصیه جدی ما این است که در صورت احساس کوچک‌ترین خطری در این زمینه حتما به یک متخصص روان‌شناس یا روان‌پزشک مراجعه شود. همچنین در صورت حاد بودن وضعیت، اورژانس‌های  روان‌پزشکی در بیست و چهار ساعت شبانه‌روز آماده ارائه خدمات هستند.