پاسخ: مونا فدایی – روانشناس

سرکارخانم خوشحالم که خودتون متوجه اختلال در تفکرتان شدید. این علایم احتمالا نشان دهنده بیماری وسواس فکری است. میدانم که بخش قابل توجهی از انرژی شما صرف تکرار مکرر افکار اضطراب زا میشود. معمولا این افکارپیش بینی های منفی هستند که راه حلی برایشان نیست. در این شرایط هر لحظه به اضطراب شما اضافه می شود چرا که کاری از شما برنمیاید و طبیعتا توان تفکر صحیح مختل می شود.

این علایم چون ممکنه به همراه انواع دیگری از وسواس باشه حتما لازم است به روانشناس مراجعه کنید و به شکل حضوری با بررسی دقیق علایم طرح درمان اجرا شود.