پاسخ : مونا فدایی – روانشناس

بهتر است صادقانه فکر کنین که آیا به فرد جدید علاقمندید یا رابطه قبلی کاملا تمام شده یا هنوز به آن می‌اندیشید یا رابطه جدید را برای فرار از غم رابطه قدیم انتخاب کردید. اگر از عشق گذشته فرار نکردید و برای جبران آن به فرد جدید پاسخ مثبت نداده‌اید، احتمال علاقه مجدد به رابطه قبلی کم خواهد بود. مطمئنا نمی‌توان گذشته را از میان برد، اما می‌توان از نو شروع کرد. اگر آمادگی پذیرش تعهد جدید را دارید و عشق گذشته کاملا برایتان تمام شده، از چیزی نترسید؛ در غیر این صورت بیشتر تامل کنین و از مشاور کمک بگیرید