پاسخ : مهرناز فتحی گنجین – روانشناس 

-این کار را حتماً زمانی انجام دهید که مطمئن باشید می توانید صبور و با حوصله عمل کنید
– برای کودک لگن مناسب تهیه کنید
– او را با محیط دستشویی و کاربرد آن آشنا کنید
– هر نیم تا یکساعت او را به دستشویی ببرید و در صورت همکاری تحسینش کنید
– اگر نتوانست خودش را کنترل کند به هیچ عنوان او را سرزنش و تنبیه نکنید
– اگر به موقع دستشویی داشتنش را اعلام کرد حتماً تشویقش کنید
– از پوشک گرفتن را ابتدا فقط برای طول روز شروع کنید و بعد از اطمینان از کنترل موفق کودک ، شبها هم از پوشک استفاده نکنید
– صبور باشید
– اغلب کودکان اگر در زمان مناسب و باروش مناسب از پوشک گرفته شوند بدون مشکل و با صرف کمی حوصله و دقت عملکرد خوبی دارند
– به خاطر داشته باشید ،عصبانیت و تنبیه و سرزنش کودکان در این دوره می تواند آسیبهای جدی به شخصیت او در بزرگسالی وارد کند