پاسخ:مونا فدایی – روانشناس

گاهی آدم‌ها با این تنوع‌طلبی ممکن است از واقعیت فرار کنند. آنها فکر می‌کنند با عوض کردن چیزهایی که دارند، می‌توانند زندگی خود را تغییر دهند؛ در حالی که اصل تغییر در زندگی ما زمانی رخ می‌دهد که اولا باورهای خود را عوض کنیم و بعد رفتارهای خود را.

البته این تغییر به این راحتی‌ها رخ نمی‌دهد و نیاز به خودآگاهی دارد. همین که بدانیم چه چیزهایی خوشحالمان می کند، چه چیزهایی ناراحتمان می کند، هدفهایمان چیست و … قدمهای اول هستند.