سبکهای دلبستگی، رشد کودکان و مفهوم اجتناب

سبکهای دلبستگی، رشد کودکان و مفهوم اجتناب

دلبستگی پیوندی عاطفی است که معمولا بین نوزاد و مراقب او شکل میگیرد. در این دوران بین تامین نیازهای نوزاد توسط پرستار وی و احساس امنیت و بقا، در نوزاد ارتباط هیجانی و رفتاری برقرار میشود. به همین دلیل دلبستگی به مراقب، موتور محرک رشد عاطفی، اجتماعی و شناختی نوزاد است.

رفتارهای نادرست علیه خود را شناسایی کنید

رفتارهای نادرست علیه خود را شناسایی کنید

رفتارهای ما با خودمان گاهی مانعی برای رسیدن به آرامش و موفقیت است. تا آنها را شناسایی نکنیم نمی‌توانیم رو به جلو قدم برداریم. بسیاری از این رفتارها تبدیل به عادتهایی شده اند که همچون مانع برسر راه ما
قرار می گیرند.

سکوت چه تاثیری در روح و روانمان دارد؟ یک فنجان آرامش

سکوت چه تاثیری در روح و روانمان دارد؟ یک فنجان آرامش

زمانی که غمگین و عصبانی هستیم سکوت می کنیم. یا در مشاجره با دیگران بویژه همسرمان وقتی مجبور به سکوت شویم، بارها به دلیل سکوت کردنمان خود را ملامت کرده ایم و از سکوت بیزاریم. گاهی در برابر ابراز احساسات همسرمان سکوت می کنیم. آیا تا به حال به گونه ای متفاوت، به سکوت نگریسته ایم؟

نوجوانی”این، دوره هویت ساز”

نوجوانی”این، دوره هویت ساز”

نوجوانی ، یکی از مهم ترین و پرارزش ترین دوران زندگی هر فرد محسوب میشود،زیرا سرآغاز تغییرات و تحولات سریع جسمی، جنسی، روانی، شناختی و اجتماعی در فرد است. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی دوره نوجوانی به گروه سنی ده تا نوزده سال اطلاق میشود اما متوسط سن شروع این دوران در دختران یازده سالگی و در پسران سیزده سالگی است.

گرفتار سلفیتیس نشوید

گرفتار سلفیتیس نشوید

سال هاست که تب گرفتن عکس سلفی داغ شده و روانشناسان هم این پدیده نوظهور را نادیده نگرفته اند. برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ ،موضوع اختلال گرفتن عکس سلفی بر سر زبان ها افتاد.