چه کسی از  مدیریت زنان می ترسد؟

چه کسی از مدیریت زنان می ترسد؟

آنچه که امروزه به بحثی جنجالی در حوزه مدیریت تبدیل شده است موضوع جنسیت مدیران است. توزیع شغلهای مختلف در کشورهای دنیا نشان می دهد که هیچ شغلی ذاتاً زنانه یا مردانه، نیست و آنچه به چشم می خورد فقط “کلیشه های جنسیتی” است.

تفاوت های زنان و مردان در مدیریت سازمانی

تفاوت های زنان و مردان در مدیریت سازمانی

امروزه ما شاهد پررنگ شدن روز افزون نقش زنان در فعالیت های اجتماعی و همچنین تلاش آنان برای برابری درارتقای پست های مدیریتی و راهبردی هستیم .اما تحقیقات و مطالعات نشان داده که زنان و مردان با تفاوت های واضحی این مسیر را طی میکنند

A Cognitive Perspective for Understanding and Training Assertiveness

گاهی اوقات بیماران احساس می کنند طرح واره های ناسازگار اوّلیه شان بخشی از وجودشان است. آن ها معتقدند که طرح واره هایشان حقیقت دارند و به همین دلیل با گذشت مدت زمان طولانی از فرآیند درمان ، هنوز احتمال تغییری را برای خود در نظر نمی گیرند. در برخی موارد علت چنین پدیده...