مونا فدایی ،روانشناس

با سلام به همه کسانی که به دنبال راهی برای زندگی بهترند، به دنبال  جوابی برای تمام مسائلی هستند که در ذهن خود دارند و هنوز نتوانستند پاسخی برای آن پیدا کنند.

به امید آنکه این قسمت بتواند راه گشای بسیاری از مسائلی باشد که تا کنون به آن توجه نکرده‌اید و یا هنوز نتوانسته‌اید آن را با دیگران مطرح کنید و راه حلی برای آن پیدا کنید.

تغییر دادن خود ساده نیست اما ممکن است.

اطلاعاتی به شما می‌دهیم، به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم و آنگاه روشهایی را به شما  معرفی می‌کنیم که با رعایت آنها امید آن است که احساس رضایت بیشتری از خود و زندگیتان داشته باشید. از آنجائی که بسیاری از رنجشها، اضطرابها و خشم‌های ما ناشی از روابطمان با دیگران است به نظر می‌رسد که آموزش مهارتهای اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز زندگی توام با رضایت باشد.