مونا فدایی ، روانشناس

بدون شک پدیده بارداری و زایمان از پدیده‌های شگرف طبیعت و از مظاهر قدرت الهی است که طبیعت آن را در اختیار زنان قرار داده است. بنابراین آگاهی زنان از مسائل مرتبط با بارداری و مسائل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

موضوعاتی از قبیل سن مناسب برای بارداری، بهداشت جسمانی و روانی، قبل و حین بارداری، آگاهی از نیازهای جنین (اعم از جسمی و روانی) و ارتباط برقرار کردن با او از مسائلی هستند که در این زمینه قابل بررسی‌اند.
در این سلسله مطالب سعی شده است به موضوعات گفته شده در بالا با زبانی علمی و ساده پرداخته و در کنار آن راهکارهایی که می‌تواند به مادران باردار کمک‌کننده باشد ارائه شود.