مونا فدایی روانشناس ، محبوبه سادات جعفرپور ، مهسا لعلی ، روشنک اسمعیلی ، فرحناز طاهری

انجام مداخله های روانشناختی مناسب درجهت ارتقا سطح سلامت روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان دارای اهمیت بسیار بالایی است . پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی