نویسنده: طیبه(تارا) خسروی

در فصل پاییز و زمستان به دلیل کوتاه تر شدن طول روز و کاهش اشعه خورشید و به دنبال آن افزایش ترشح هورمون ملاتونین سرزندگی افراد کم و احساس خواب آلودگی و خستگی افزایش می یابد. در برخی افراد این تغییر روحیه شدیدتر است و شدت افسردگی آنها از حد خفیف و ملایم فراتر رفته و به کمک نیاز دارند. افسردگی فصلی در واقع عارضه ای شناخته شده است که روان شناسان از آن با نام علمی »اختالل خلقی فصلی« ( SAD disorder affective seasonal ) یاد می کنند. از علائم این اختلال رخوت و کسلی شدید، خستگی، افزایش نیاز به خواب، کمبود انرژی، افزایش وزن، افزایش اشتها، کاهش میل جنسی، مشکل در تمرکز، میل زیاد به تنهایی، احساس غم و اندوه، تمایل به گریه، احساس پوچی، نداشتن تصمیم گیری صحیح، نداشتن تمرکز و گاهی در درجات شدیدتر تصمیم به خودکشی است.