مونا فدایی ،روانشناس


بسیاری از خانواده‌ها از پرخاشگری کودکانشان شکایت دارند و مدام از خود می‌پرسند که فرزندشان این رفتارها را چگونه یاد گرفته است؟ چرا این اتفاق برای فرزند آنها افتاده است؟ آیا در بروز این رفتار مقصر بوده‌اند؟ در نهایت هم این سوال برایشان مطرح است که چه باید کرد تا کودک، این عادت ناپسند را ترک کند.

پرخاشگری معمولاً از زمانی در کودک آغاز می‌شود که کودک
توانایی بروز رفتارهای خشونت آمیز را داشته باشد، بنابراین از ۲ سالگی کودکان می‌توانند
براحتی این رفتارها را از خود بروز دهند.

شدت این رفتار در پسران بیش از دختران است و به طور کلی اضطراب
نیز در کودکان زیر ۵ سالی که از خود خشونت بروز می‌دهند، دیده می‌شود. به طور کلی
پرخاشگری کودک می‌تواند متأثر از چند عامل مختلف باشد.

وقتی عوامل محیطی باعث بروز پرخاشگری می‌شوند

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]