مونا فدایی ، روانشناس

مهمترین منبع کسب انرژی ما لذت هایمان است. دردناک است که انسانها لذتهای خود را نمی شناسند و سعی می کنند لذت ببرند اما همه چیز موقت و کوتاه است. سفرهای متنوع، رستورانهای خاص، خریدهای رنگارنگ و دورهمی های دوستانه و … همه فعالیتهایی هستند که به عنوان لذت در جامعه جا افتاده اند اما سوال این است که اگر اینها لذت های واقعی هستند چرا ماندگاری کمی دارند.

مواجهم با مراجعینی که به شدت برای درآمد کافی تلاش می کنند و دائم در حال برنامه ریزی برای لذت بردن هستند اما دائما حال بدی دارند!!!!! چه اتفاقی افتاده است

واقعیت این است که لذت ها سوخت رسان بدن ما هستند و اگر ما نتوانیم در طول روز بارها و بارها حتی به دلایل پیش پا افتاده و معمولی از زندگی مان  لذت ببریم انرژی  بدن ما با مشکل مواجه شده و اگر این اتفاق بیافتد و انرژیمان را از دست بدهیم مثل ماشینی که در حال تمام کردن بنزین است و به سختی راه می رود، وقتی خاموش میشود هم به راحتی روشن نمی شود و نیاز به حجم بنزین قابل توجه دارد و در این حالت مثل لحظه ای  است که انسان آرام آرام وارد مقوله افسردگی می شود.