نوشته: مونا فدایی/ ماریا وحدتی

موفقیت برای همه ی ما تبدیل به یکی از ارزش های مهم در زندگی شده است اما تابحال از خود پرسیده ایم که چه بهایی بابت این ارزش پرداخت کرده ایم؟آیا موفقیت تنها عامل خشنودی و شاد زیستن ماست؟ آیا موفقیت تنها موردی است که کیفیت زندگی ما را تعیین میکند؟ چرا در بعضی مواقع مجبور به پرداخت بهای سنگینی برای آن هستیم؟ آیا خانواده دوستان، عزیزان و حتی خودمان نمی توانیم این رضایت و شادی را فراهم کنیم و فقط با بدست آوردن موفقیت امکان پذیر است؟ چرا تبدیل به دغدغه ای روزانه می شود؟ تعریف ما از موفقیت چیست؟ وقتی آن را بدست می آوریم چه چیزی عاید ما می شود؟