مونا فدایی ، روانشناس

همه کودکان با هر ملیت یا رنگ و نژادی که باشند از حقوق یکسان برخوردارند. امروزه وظیفه اول والدین بزرگ‌کردن بچه از نوزادی تا تبدیل شدن به یک فرد بالغ است که همانا کار بسیار سخت و پرمسئولیتی است.اجرای درست این وظیفه سنگین نیازمند ارائه عشق بی قید و شرط است . آگاهی از نقشی که به عهده داریم بسیار اهمیت دارد. اگر والدین در نقش های خود و همسرشان به توافق در تربیت کودکان برسند به راحتی می توانند در چالش های تربیتی هر مرحله از رشد کودکان مدیریت صحیح داشته باشند.