کارگاه ارتباط صحیح با نوجوانان

مدت زمان این دوره 14 ساعت است.

این کارگاه با هدف خودشناسی و تشخیص تیپ شخصیتیو آگاهی از مسیر رشد و رسیدن به فضیلت تشکیل می شود در 2 روز 6 ساعته جمعا 12 ساعت به همراه 4 بازی تحلیلی برای هر نفر اجرا خواهد شد .

روانشناس

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی / کارشناسی روانشناسی بالینی

افتخارات

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران / مشاور رسمی وزارت آموزش و پرورش تهران/عضو هئیت علمی هسته مشاور آموزش و پرورش

توضیحات تکمیلی دوره

این دوره از تاریخ لغایت در 10 جلسه 30 دقیقه ای تشکیل خواهد شد.

  • قیمت: 0 تومان