کارگاه انیاگرام (ترم ۲ )

مدت زمان این دوره 16 ساعت است.

این کارگاه با هدف خودشناسی و تشخیص تیپ شخصیتیو آگاهی از مسیر رشد و رسیدن به فضیلت تشکیل می شود در 2 روز 6 ساعته جمعا 12 ساعت به همراه 4 بازی تحلیلی برای هر نفر اجرا خواهد شد .

مونا فدایی

مدرس دوره

روانشناس

روانشناس و مشاو با تخصص کودک و خانواده، رشد شخصیت فردی / معادل دکتراي روانشناسی تربیتی از پردیس بین الملل فارابی

افتخارات

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران / عضو سازمان ISIC / عضو اصلی هیئت مدیره و پژوهشگر پژوهشکده کودك بوژان / عضواستعدادهاي درخشان دانشگاه آزاد اسلام

توضیحات تکمیلی دوره

این دوره از تاریخ لغایت در 10 جلسه 90 دقیقه ای تشکیل خواهد شد.

  • قیمت: 0 تومان