نویسنده: مارشال روزنبرگ 

مترجم:کامران رحیمیان

موضوع کتاب: روانشناسی و تربیتی,روابط بین اشخاص

ارتباط بدون خشونت (NVC) روشی تعاملی است که تبادل اطلاعات و حل صلح آمیز اختلافات را تسهیل می کند.

کتابهایی که در حوزه‌ی ارتباطات نوشته شده‌اند معمولاً به یکی از این دو وضعیت تمایل دارند: یا به حدی علمی و پیچیده هستند که خواندن آنها فقط برای یادگرفتن و فراموش کردن طی یک ترم درسی دانشگاهی مفید است و یا به حدی ساده و ابتدایی و نصیحت گونه هستند که محتوای آنها هیچ احساس و انگیزه‌ای برای عملی کردنشان در خواننده ایجاد نمی‌کند.

اما «ارتباط بدون خشونت» شامل تقسیم‌بندی فوق نیست. مارشال روزنبرگ که از بزرگان روانشناسی امروز محسوب می‌شود و در کارنامه‌ی خود همکاری با کسانی همچون کارل راجرز را – که از بنیان‌گذاران حوزه‌ی روانشانسی انسان‌ گرا هست – ثبت نموده است، در این کتاب، در عین سادگی می‌کوشد مهم‌ترین مفاهیم علمی روانشناسی ارتباطات را با بیان ساده اما دقیق، برای مخاطب توضیح دهد.

عنوان اصلی این کتاب، Nonviolent Communication است و نویسنده عنوان فرعیِ  A language of life (زبان زندگی) را برای آن در نظر گرفته است.

مارشال روزنبرگ از بزرگان روانشناسی معاصر محسوب می‌شود و همکاری با کسانی همچون کارل راجرز (از بنیان‌گذاران روانشناسی انسان گرا) را در کارنامه‌ی خود دارد.

تکنیک های ارتباطی فعال مارشال روزنبرگ تضاد های بالقوه را به گفتگو های صلح آمیز تغییر می دهد. شما تکنیک های ساده ای می آموزید که مشاجره را خنثی می کند و ارتباط محبت آمیزی را با خانواده و سایر آشنایان خلق می کند.

عناوین برخی از فصول کتاب به شرح زیر است:

ارتباطی که محبت را مسدود می‌کند

مشاهده بدون ارزیابی

شناسایی و ابراز احساسات

قدرت همدلی

ارتباط محبت آمیز با خود

ابراز کامل خشم

استفاده حفاظتی از قدرت و …

برای خرید اینجا کلیک کنید