باج گیری عاطفی نیاز به آموزش و تمرین دارد.

چه کسی آموزش آنها را تامین می‌کند؟ شما.

چه کس دیگری می‌تواند با قاطعیت مطلق به باج گیر بگوید: این همان چیزی است که روی من تاثیر می‌گذارد.

این همان نوع فشاری است که همیشه مرا وادار به تسلیم می‌کند.

این همان ابزاری است که مخصوص من طراحی شده تا حساس‌ترین نقاط ضعف احساسی مرا برانگیزد.

احتمالاً به خاطر نمی‌آورید که کلاس آموزش خصوصی‌ای برای باج‌گیر برگزار کرده باشید، اما باج گیر عاطفی از لابه‌لای واکنش‌هایی که ما در مقابل آزمایش‌های او نشان می‌دهیم، سرنخی پیدا می‌کند و درمی‌یابد که چه کارهایی را انجام می دهیم و چه کارهایی را انجام نمی‌دهیم.

فهرست زیر به شما نشان می‌دهد که تا چه اندازه در پرورش باج گیر مهارت یافته‌اید.

وقتی تحت فشار باج گیر قرار می‌گیرید، آیا:

  عذرخواهی می‌کنید؟

  دلیل‌تراشی می‌کنید؟

  بگومگو می‌کنید؟

  گریه می‌کنید؟

  التماس می‌کنید؟

  قرار ملاقات‌های مهم‌تان را لغو می‌کنید یا به تاخیر می‌اندازید؟

  تسلیم می‌شوید با این امید که آخرین بار خواهد بود؟

  هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهید؟

برایتان دشوار یا غیرممکن است که:

  از خودتان دفاع کنید؟

  با جریانی مقابله کنید؟

  حد و مرزها را تعیین کنید؟

  بگذارید که باج گیر بداند که رفتارش قابل قبول نیست؟

ما در هر روز از زندگی‌مان، افراد را با نشان دادن اینکه کدام رفتار قابل قبول و کدام یک غیر قابل قبول است آموزش می‌دهیم.

احتمالاً اعتقاد داریم اگر رفتار ناپسند کسی را نادیده بگیریم و یا زیادی وسواس به خرج ندهیم، این رفتارهای ناپسند، ناپدید می‌شوند. اما با پذیرش رفتاری نامعقول، این پیام را ارسال می‌کنیم: موثر بود. تکرارش کن.