لذت کشف آنچه برای انجام دادنش به دنیا آمده‌اید

نویسنده: تامس مور

مترجم: بابک نجفی ، فاطمه رفیعی

کتاب “زندگی در کار؛ لذت کشف آنچه برای انجام دادنش به دنیا آمده اید” به موضوع حرفه ی زندگی می پردازد. “حرفه ” فقط یک شغل نیست، هر کار یا فعالیتی که زندگی شما را سرشار از شور و شوق کند و به آن معنا و هدف ببخشد حرفه‌ی زندگی شماست. این کتاب همچنین درباره‌ی روح و جان کار هم بحث می‌کند و به شما ایده‌هایی برای شنیدن ندای فراخوان حرفه‌ی زندگی، یعنی کاری که برای انجام دادنش به دنیا آمده‌اید ارائه می‌کند.