Limitless

کارگردان : نیل بورگر

تهیه کننده : اسکات کرویف

بازیگران : برادلی کوپر ، ابی کورنیش ، رابرت دنیرو

سال : ۲۰۱۱

کشور : آمریکا

“ادوارد مورا”(برادلی کوپر) یک نویسنده ناموفق است . به طوراتفاقی با برادر زن سابق خود در خیابان برخورد می کند و او این قرص را به او پیشنهاد می کند. “ادی ” بعد از مصرف قرص متوجه می شود که ذهنش فعال شده و می تواند به راحتی کتابش را بنویسد.به طوریکه ناشرش بعد از خواندن چند صفحه از  کتاب قرارداد دیگری به او پیشنهاد می کند. “ادی” دیگر به نویسندگی اکتفا نمی کند و وارد بازار سهام وبورس می شود و افزایش روز افزون سرمایه اش که از شخصی  به صورت وام گرفته ، همه را دچار تعجب و حیرت می کند. ” ادی ” تا به جائی پیش می رود که سرمایه گذاران بزرگ را هم پشت سر می گذارد. او برای اینکه همیشه به این دارو دسترسی داشته باشد ، آزمایشگاههای متعددی ایجاد می کند که دارو را فقط برای مصرف خودش تولید و همیشه آنرا مصرف کند.