اثر پیتر اچ .رینولدز

مترجم : محبوبه نجف خانی

شخصیت داستان پسر بچه ای به اسم رامون است . او عاشق نقاشی کشیدن است . همیشه و همه جا از چیزهای اطرافش نقاشی می کشد . تا اینکه یک روز برادرش نقاشی اش را مسخره می کند . از اون روز رامون دیگر نمی تواند از نقاشی  کشیدن، لذت ببرد

روزی که تصمیم می گیرد نقاشی را برای همیشه کنار بگذارد خواهر کوچکش با جمله ی ” یه جورهایی مثل …..”  او را به دنیای جدیدی وارد می کند .

این داستان با ظاهری کودکانه ، تلنگری بزرگ به خواننده می زند . معنای عمیق داستان باعث افزایش اعتماد به نفس  و مانع کمال گرایی می شود .