نویسنده: استفن کاوی 

مترجم: پروین قائمی

موضوع کتاب: روانشناسی و تربیتی، موفقیت

کتاب هفت عادت مردمان مؤثر شهرت جهانی دارد و تاکنون به ‌۴٠ زبان زنده‌ی دنیا ترجمه و در بیش از ‌١۵ میلیون نسخه در ‌٧٠ کشور به فروش رفته است. این کتاب بیش از ‌١٠ سال در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان قرار داشت.

کتاب هفت عادت به نکات ظریفی می‌پردازد و نیازهای باطنی انسان را پاسخ می‌گوید. هفت عادت توصیه شده در این کتاب، برنامه‌ای برای ایجاد تغییر بنیادی و پایدار است. مشروط بر این‌که آن‌ها را به خوبی بیاموزیم، به دیگران تعلیم دهیم و متعهد شویم که در زندگی روزمره به کار گیریم.

نخستین ثمره این هفت عادت احترام به خود و اعتماد به نفس افزون‌تر ناشی از خویشتن‌داری است. دومین ثمره آن تاثیر و بهبودی در روابط با دیگران است، که خود حاصل مستقیم احترام به خویشتن است. سوم این‌که خواهیم توانست بر دیگران تاثیر بگذاریم و در آن‌ها انگیزه ایجاد کنیم. ثمره چهارم، خلاقیت و شادی و هیجان و اشتیاق برای آموختن خواهد بود …

هفت عادت موثر را در خود پرورش دهید

ما در واقع کسی هستیم که کارهایی را به‌تکرار انجام می‌دهیم. پس برتری داشتن، فعالیت نیست، بلکه یک عادت است. شخصیت ما به‌صورت اساسی ترکیبی از عادت‌های ماست. ارسطو می‌گوید: «فکرهای شما مثل ارّه می‌ماند که فعالیت‌هایتان را برش می‌دهد. سپس فعالیت‌‌تان مثل اره، عادت‌هایتان را برش می‌دهد. دوباره عادت‌هایتان مثل اره، شخصیت‌تان را برش می‌دهد و در نهایت شخصیت‌تان مثل اره، سرنوشت‌تان را می‌بُرد.»

عادت‌ها فاکتورهایی قدرتمند در زندگی ما هستند. چون عادت‌ها، بیشتر وقت‌ها الگوهایی پایدار و غیر ارادی هستند، پیوسته و هر روز بازگو کنندۀ شخصیت ما هستند و مایۀ تأثیرگذاری ما می‌شوند. به قول هوراس مان که آموزگاری بزرگ است: «عادت‌ها مانند کابل هستند. وقتی‌ آنها را به هم ببافیم دیگر از هم گسیخته نمی‌شوند.» البته خود من با قسمت آخر حرفش موافق نیستم. می‌دانم که آن‌ها از هم گسیخته می‌شوند. عادت‌ها را می‌توان فراگرفت یا فراموش کرد. اما این کارها به‌سرعت انجام نمی‌شوند. ترک عادت یا به‌دست آوردن یک عادت، یک فرایند است و نیاز به تعهدی بزرگ دارد.

برای خرید اینجا کلیک کنید