آمادوس موتسارت (۱۷۹۱-۱۷۵۶)            Amadeus Mozart

آهنگساز اتریشی و از  نابغه های موسیقی و از بزرگ ترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک بود.

او در زندگی کوتاه خود ۶۲۶ شاهکار در سبک اپرا، سمفونی، کنسرت، آهنگ کلیسایی، سونات، سرناد و … از خود باقی گذاشت.وی از سه سالگی شروع به آهنگسازی کرد و در هفت سالگی اولین سمفونی خود و در دوازده سالگی اولین اپرای کامل خود را تنظیم کرد. آخرین اثر موتزارت رکوییم(موسیقی مرگ و عزا) است که مصادف با مرگ خودش بود.