آروو پرت ( زاده ی ۱۹۳۵ )                   Arvo Part

آهنگسازی استونیایی که از معروف ترین آهنگسازان  کنونی جهان در سبک مینیمال است.

او سبکی سه ضربی و مینیمال(کمینه گرا) را ابداع کرد به نام تین تینابولی (Tintinnabuli) که در این سبک ، موسیقی از صدا، پژواک صدا و سکوت میان پژواک ها ساخته می شود.

مشخصه ی موسیقی او را ( پاکیزگی، سکوت و زیبایی) می دانند.

قطعه ی آیینه در آیینه از معروف ترین آثارش اوست.