اریک ساتی (۱۹۲۵-۱۸۶۶)        Eric Satie

ساتی آهنگسازی فرانسوی بود که مدتی نوازنده ی پیانو ی یک کافه بود. وی به عنوان بنیانگذار موسیقی مینیمالیستی شهرت دارد، سبکی که بسنده می کند به مینیمال و کمینه، به نوای اصلی بدون هیچ پیرایه ی بیرونی.

موسیقی وی غالبا فکاهی و هجوی با عنوان های غیر معمولی است مثل سه قطعه به شکل گلابی و …