فرانس شوبرت (۱۸۲۸-۱۷۹۷)   Franz Schubert

موسیقیدان اتریشی و آخرین آهنگساز  برجسته مکتب کلاسیک/رومانتیک بود. وی در طول عمر کوتاه خود آثار بسیاری خلق کرد، اما آن چه جایگاه او را بی همتا کرده، لیدها(ترانه ها)ی او بود که هیچ وقت از آواز جدا نبود.

تا وقتی شوبرت زنده بود هیچ یک از ناشران حاضر به چاپ آثار او نشدند و هرگز طعم موفقیت و شهرت را نچشید اما دوستان پیشرو و هنرمندش که مانند او فقیر بودند، نسبت به آثارش علاقه نشان می دادند و شوبرت در محفل شان مورد مهر و علاقه بود.