یوهان سباستین باخ (۱۷۵۰-۱۶۸۵)              Johan sebasstianBakh    

آهنگساز و نوازنده ی ارگ آلمانی بود که آثارش برای دست ی آواز ، ارکستر و تک سازها، تقریبا تمام انواع متفاوت موسیقی دوره ی باروک را در بر می گیرد و موسیقی آن دوران را به بلوغ رسانده است.

زندگی باخ توام با کار و زحمت و فقر و فلاکت سپری گشت.

آثار وی بیانگر تفکری عمیق درباره ی مهم ترین مسایل حیاتی بود.

لطافت قوی و گستردگی هنرش، او را به عنوان یکی از بزرگ ترین آهنگسازان غرب در سنت تنال مشهور ساخته است.