معرفی فیلم

فورس ماژور

معرفی فیلم

کارگردان: روبن اوستلوند نویسنده : روبن اوستلوند سال : ۲۰۱۴ مدت : ۱۱۸ دقیقه کشور : سوئد ،نروژ،فرانسه زبان: سوئدی...

رشته خیال

معرفی فیلم

کارگردان : پل توماس اندرسن نویسنده : پل توماس اندرسن سال : ۲۰۱۷ مدت ۱۳۰ دقیقه کشور : آمریکا زبان : انگلیسی...

پدرها و دخترها

معرفی فیلم

کارگردان : گابریل موچینو موسیقی: پائولو بونوینو سال : ۲۰۱۵ مدت: ۱۱۶ دقیقه کشور : آمریکا و ایتالیا زبان : انگلیسی...