کارگاه‌های حضــوری راز رویش

با شرکت در این کارگاه‌ها مهــارت کافی در برخورد با مسائل مختلف را کسب کرده

و خود را در برابر اتفاقات زندگی، بیمه کنید!


کارگاه‌ها
انیاگرام ( ترم ۱)
این کارگاه با هدف خودشناسی و تشخیص تیپ شخصیتیو آگاهی از مسیر رشد و رسیدن به فضیلت تشکیل می شود
ادامه مطلب
کارگاه‌ها
کارگاه انیاگرام (ترم ۲ )
در این ترم که در دوازده جلسه ۱/۵ ساعته که در هر هفته یکبار تشکیل می شود به موانع رشد
ادامه مطلب
کارگاه‌ها
کارگاه سبک تربیت صحیح کودک
این کارگاه به دو شکل تشکیل می شود: ۱- اجرای سه ساعته کارگاه که با بررسی سبک های مختلف تربیتی
ادامه مطلب
کاگراه روانشناسی نوجوانان
کارگاه ارتباط صحیح با نوجوانان
در این کارگاه که برای والدین تشکیل می شود علاوه بر بررسی معضلات ارتباطی والدین با نوجوان، تلاش می شود
ادامه مطلب